Onze Skylines

Een skyline is een beeld van herkenning, van een plaats of regio. Wanneer je een skyline ziet kan dat allerlei gevoelens oproepen: een blij, tevreden gevoel van thuis komen, of van opwinding en verwachting omdat je aankomt waar je altijd al eens had willen zijn. Soms ook van spanning, omdat je ergens naartoe gaat waar je iets te wachten staat.
In een skyline zie je bouwwerken en voorwerpen aan de horizon: huizen, gebouwen, kerken, masten, installaties, schoorstenen. En van bomen, heuvels of bergen. Daartussen vlaktes. De vormen, afstand en verhoudingen tussen al deze onderdelen maken een skyline herkenbaar.

Onze laser gesneden skylines zijn gevormd als lijnafbeelding. De lijnen lopen dus eindeloos door, en zijn uit te breiden met rechte en gebogen lijnen, en andere lijnafbeeldingen zoals letters en cijfers.
Momenteel bieden wij de skylines aan van: St. Jacobiparochie, Het Bildt, Harlingen, Groningen, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en de Waadhoeke.
Te bestellen in naturel houtkleur of zwart door en door geverfd. Mooi voor je woning of bedrijf, en heel origineel om cadeau te geven!

Het mooiste van je eigen
regio voor thuis